การทำ SEO แบบ Organic search เพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ 2024

การทำ SEO นั้นจะประกอบไปด้วยสองส่วนหลักๆคือ On-page เช่น โครงสร้างของเว็บไซต์ ความเร็วในการโหลดเว็บ เนื้อหา Content การใส่ keywords เป็นต้น Off-page เช่น การสร้าง link ในเนื้อหาและนำเนื้อหานั้นไป publish เว็บไซต์อื่น เพื่อให้ลิ้งกลับมาเว็บไซต์เรา วิธีการนี้เรียกว่าการทำ backlink

การทำ SEO แบบ Organic search เพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ 2024 Read More »